531 916 317 kontakt@piotrhalkiewicz.pl

O mnie

Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą (certyfikat PTPPd nr 152), odbywam szkolenie ze specjalizacji z psychologii klinicznej. Zajmuję się diagnostyką, pomocą psychologiczną oraz prowadzeniem psychoterapii dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Obecnie przyjmuję w gabinecie w Katowicach. Współpracuję z Ośrodkiem Psychoterapii i Psychoedukacji „KOMPAS” w Będzinie.

Ukończyłem psychologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 4 letnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne ukończyłem w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Pracuję w nurcie psychodynamicznym, szkoląc się w szczegółowych metodach o dowiedzionej skuteczności (podejście terapii skoncentrowanej na przeniesieniu, terapii opartej o mentalizację – więcej tutaj).

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego, Dziennego Oddziału Psychiatrycznego; odbyłem liczne staże w placówkach zajmujących się pomocą psychologiczną szerokiemu gronu pacjentów. W sposób szczególny interesują mnie problemy psychiczne okresu dorastania.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji. Regularnie uczestniczę w konferencjach psychoterapeutycznych i psychologicznych – jako uczestnik aktywny i bierny - rozwijając własną wiedzę i poszerzając możliwości pomocy pacjentom z różnorodną problematyką. Prowadzę zajęcia w ramach kursów psychoterapii dla młodzieży. W swojej pracy kieruję się kodeksem etyki psychoterapeuty psychodynamicznego.

Rodzaje pomocy

W zależności od problemu, z jakim zgłasza się pacjent, proponuję następujące formy pomocy:

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna polega na cyklu spotkań, podczas których porusza się ważne dla pacjenta kwestie. Zadaniem terapeuty jest dzielenie się swoimi skojarzeniami oraz obserwacjami, wskazującymi na stosowane przez pacjenta mechanizmy obronne, oraz na sposoby nawiązywania relacji z innymi ludźmi po to, by zmienić je na bardziej sprzyjające i rozwojowe.

Psychoterapia zazwyczaj jest procesem długotrwałym (do kilku lat), jeżeli ustalone cele dotyczą zmian w strukturze osobowości. W przypadku zmian objawowych i wspierających form psychoterapii proces trwa krócej. Czas trwania terapii nie jest ustalany odgórnie; decydujące przy kończeniu terapii jest osiągnięcie zamierzonych celów terapeutycznych. Proces psychoterapii poprzedza cykl 3 spotkań diagnostycznych, kończących się zawarciem kontraktu oraz sformułowaniem celów terapeutycznych, w ramach których odbywać się będzie terapia.

Pomoc psychologiczna

Udzielanie pomocy psychologicznej polega na wspieraniu, dawaniu rad, oraz psychoedukacji w obszarze zdrowia psychicznego. Może być stosowana u osób zmagających się z aktualnym kryzysem życiowym, czy dotyczyć np. oddziaływań wychowawczych. Stosowanie pomocy psychologicznej jest, podobnie jak psychoterapia, poprzedzone 3 wizytami diagnostycznymi.

Diagnostyka psychologiczna

Przeprowadzam diagnostykę psychologiczną dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. W zależności od zgłaszanej problematyki stosuję testy psychologiczne, próby kliniczne, testy projekcyjne, połączone z wywiadem i uwzględnieniem perspektywy rozwojowej. Mam doświadczenie w diagnozie dzieci w różnej fazie rozwoju i z różnymi problemami; największe doświadczenie diagnostyczne posiadam w pracy z młodzieżą (od 13 roku życia).

Jak pracuję

Podstawowe szkolenie terapeutyczne odbyłem w nurcie psychodynamicznym. Psychoterapia psychodynamiczna jest formą psychoterapii wywodzącą się z psychoanalizy i przyjmującą sporą część jej założeń. Różni się od psychoanalizy – między innymi - rzadszą ilością spotkań w tygodniu (1-2 spotkania), skupieniem na głównych problemach i kluczowych konfliktach zgłaszanych przez pacjenta. Podobnie jak psychoanaliza, uwzględnia wpływ nieświadomości na życie psychiczne człowieka, oraz relację z terapeutą jako ważną informację na temat sposobu wchodzenia pacjenta w relację z innymi ludźmi.

Współczesna terapia psychodynamiczna zawiera podejścia przebadane empirycznie i o dowiedzionej skuteczności w leczeniu szerokiego zakresu problemów. Terapia skoncentrowana na przeniesieniu (transference focused psychotherapy) oraz psychoterapia oparta na mentalizacji (mentalization based therapy) to dwa przebadane podejścia, w których dalej się kształcę i które stosuję w codziennej pracy.

Pomagam pacjentom z różnorodną problematyką, m.in. z:

Publikacje

  • Halkiewicz, P. (2018). Możliwości zastosowania terapii skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP – A) u adolescentów z problematyką narcystyczną – rozważania teoretyczne oraz opisy przypadków. Psychoterapia Psychodynamiczna w Polsce, 5, 64 – 76.
  • Halkiewicz, P. (2018). Trudności w terapii narcystycznego pacjenta młodzieżowego. Możliwości rozumienia oraz wskazówki do pracy. Teczka Pracy Psychologa i Psychoterapeuty, rozdział 7.1.1.
  • Halkiewicz, P. (2019). Narcyzm cienkoskórny u pacjenta młodzieżowego – kluczowe interwencje w terapii. Teczka Pracy Psychologa i Psychoterapeuty, rozdział 7.1.3.
  • Rejner-Cupiał, E., Halkiewicz, P. (2019). Psychoterapia narcystycznego pacjenta młodzieżowego – propozycja modelu leczenia. Psychoterapia Psychodynamiczna w Polsce, 6, 156-174.
  • Halkiewicz, P. (2019). Zaburzenia depresyjne u nastolatków – psychodynamiczne podejście do diagnozy i planowania leczenia. Teczka Pracy Psychologa i Psychoterapeuty, rozdział 4.1.6.
  • Halkiewicz, P. (2019). Formy przemocy seksualnej w grupach rówieśniczych w przełożeniu na diagnozę i planowanie interwencji w: Żmuda, E., Białas, A. (red). Seksualność w praktyce klinicznej. Poznań: Forum Media Polska.

Cennik

Płatność gotówką lub przelewem na konto: 13 1910 1048 2509 0005 3552 0001
(w tytule: sesja psychoterapii lub diagnostyka psychologiczna)

Kontakt

E-mail
kontakt@piotrhalkiewicz.pl
Telefon
531 916 317
Adres
ul. Czerwińskiego 1/2
40-123 Katowice

Zapraszam do kontaktu telefonicznego. Gdy nie odbieram, proszę o wiadomość tekstową – skontaktuję się najszybciej jak to możliwe.